qc_banner_ductan_999x250

ĐẠI THANH

img_1298255934.jpg


Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 310 lít

Rộng - Dài - Cao: 630 x 1200 x 700

Đơn giá
 :
 
                                Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 500 lít

Rộng - Dài - Cao: 770 x 1260 x 910

Đơn giá
 :
 
Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 700 lít

Rộng - Dài - Cao: 770 x 1470 x 960

Đơn giá
 :

 Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 1000 lít

Rộng - Dài - Cao: 960 x 1500 x 1100

Đơn giá
 :

Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 1300 lít

Rộng - Dài - Cao: 1050 x 1600 x 1200

Đơn giá
 : Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 1500 lít

Rộng - Dài - Cao: 1200 x 1500 x 1350

Đơn giá
 :


 
Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 2000 lít

Rộng - Dài - Cao: 1200 x 1850 x 1350

Đơn giá
 : Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 3000 lít

Rộng - Dài - Cao: 1380 x 2210 x 1580

Đơn giá
 :Bồn inox nằm - Đại ThànhDung tích: 5000 lít

Rộng - Dài - Cao: 1440 x 3380 x 1670

Đơn giá
 : 

Logo Partners