qc_banner_ductan_999x250

BẢNG GÁ ĐẠI THÀNH

nằm_tanadai_thanh.bmp

BẢNG GIÁ THAM KHẢO BỒN INOX

ĐẠI THÀNH®

(áp dụng 26/4/2011)

STT

CHỦNG LOẠI

GIÁ BỒN ĐỨNG

GIÁ BỒN NGANG

1

310 ( q 630-770)

1.860.000

2.050.000

2

500 ( q 770)

2.350.000

2.530.000

3

700 ( q 770)

2.890.000

3.070.000

4

1000 ( q 960)

3.800.000

4.040.000

5

1200 ( q 980)

4.320.000

4.550.000

6

1300 ( q 1050)

4.670.000

4.910.000

7

1500 ( q 1200)

5.760.000

6.035.000

8

2000 ( q 1200)

7.690.000

7.980.000

9

2500 ( q 1420)

9.690.000

9.980.000

10

2500 ( q 1200)

9.550.000

9.840.000

11

3000 ( q 1380)

11.260.000

11.540.000

12

3500 ( q 1380)

12.400.000

13.210.000

13

4000 ( q 1380)

14.400.000

15.010.000

14

4500 ( q 1380)

16.120.000

16.730.000

15

5000 ( q 1380)

17.820.000

18.440.000

16

6000 ( q 1380-1420)

20.920.000

21.760.000

17

10.000 ( q 1700)

35.380.000

37.680.000

BỒN TỪ 12.000L ĐẾN 30.000L SẢN XUẤT THEO ĐƠN ĐẶT HÀNGBẢO HÀNH 10 NĂMDung tích bồn có dung sai nên không thể sử dụng bồn chứa nước

làm dụng cụ đo lường hoặc định lượng.

 

Logo Partners