qc_banner_ductan_999x250

phụ kiện ppr ĐỨC TÂN-măng sông ren ngoài

in
RẮC CO REN NGOÀI ĐỨC TÂN.jpg

Tên sản phẩm

Màu sắc

Rắc co ren ngoài INOX  PP-R 20 x 1/2"

Trắng, Xanh

Rắc co ren ngoài INOX  PP-R 25 x 3/4"

Trắng, Xanh

Rắc co ren ngoài INOX  PP-R 32 x 1"

Trắng, Xanh

Rắc co ren ngoài INOX  PP-R 40 x 1 1/4"

Trắng, Xanh

Logo Partners