qc_banner_ductan_999x250

phụ kiện ppr ĐỨC TÂN-VONGF ĐỆM

in
VESBO DUCTAN_Vongdem.jpg

Tên sản phẩm

Màu sắc

Vòng đệm PP-R 50 mm

Trắng, xanh

Vòng đệm PP-R 63 mm

Trắng, xanh

Vòng đệm PP-R 75mm

Trắng, xanh

Vòng đệm PP-R 90 mm

Trắng, xanh

Vòng đệm PP-R 110 mm

Trắng, xanh

Logo Partners