qc_banner_ductan_999x250

phụ kiện ppr VESBO-côn thu

in
côn thu.duc tan.jpg

 

STT

Tên sản phẩm

Màu sắc

1

Côn thu PP-R 25/20 mm

Trắng, Xanh

2

Côn thu PP-R 32/20 mm

Trắng, Xanh

3

Côn thu PP-R 32/25 mm

Trắng, Xanh

4

Côn thu PP-R 40/20 mm

Trắng, Xanh

5

Côn thu PP-R 40/25 mm

Trắng, Xanh

6

Côn thu PP-R 40/32 mm

Trắng, Xanh

7

Côn thu PP-R 50/20 mm

Trắng, Xanh

8

Côn thu PP-R 50/25 mm

Trắng, Xanh

9

Côn thu PP-R 50/32 mm

Trắng, Xanh

10

Côn thu PP-R 50/40 mm

Trắng, Xanh

11

Côn thu PP-R 63/20 mm

Trắng, Xanh

12

Côn thu PP-R 63/25 mm

Trắng, Xanh

13

Côn thu PP-R 63/32 mm

Trắng, Xanh

14

Côn thu PP-R 63/40 mm

Trắng, Xanh

15

Côn thu PP-R 63/50 mm

Trắng, Xanh

16

Côn thu PP-R 75/50 mm

Trắng, Xanh

17

Côn thu PP-R 75/63 mm

Trắng, Xanh

18

Côn thu PP-R 90/63 mm

Trắng, Xanh

19

Côn thu PP-R 90/75 mm

Trắng, Xanh

20

Côn thu PP-R 110/90 mm

Trắng, Xanh

Logo Partners