qc_banner_ductan_999x250

phụ kiện ppr VESBO-tê đều -đức tân

in
xsw1275534553.jpg

 

 


Tên sản phẩm


Màu sắc


Tê đều PP-R 20mm


Trắng, xanh


Tê đều PP-R 25mm


Trắng, xanh


Tê đều PP-R 32mm


Trắng, xanh


Tê đều PP-R 40mm


Trắng, xanh


Tê đều PP-R 50mm


Trắng, xanh


Tê đều PP-R 63mm


Trắng, xanh


Tê đều PP-R 75mm


Trắng, Xanh


Tê đều PP-R 90mm


Trắng, Xanh


Tê đều PP-R 110mm


Trắng, Xanh

 

 

 

Logo Partners