qc_banner_ductan_999x250

phụ kiện ppr VESBO-nút bịt-đức tân

in
nut-bit-pp-r-vesbo-40mm.jpg


Tên sản phẩm


Màu sắc


Nút bịt PP-R 20mm


Trắng, xanh


Nút bịt PP-R 25mm


Trắng, xanh


Nút bịt PP-R 32mm


Trắng, xanh


Nút bịt PP-R 40mm


Trắng, xanh


Nút bịt PP-R 50mm


Trắng, xanh


Nút bịt PP-R 63mm


Trắng, xanh


Nút bịt PP-R 75mm


Trắng, Xanh


Nút bịt PP-R 90mm


Trắng, Xanh


Nút bịt PP-R 110mm


Trắng, Xanh

Logo Partners