qc_banner_ductan_999x250

phụ kiện ppr VESBO-rắc co ren trong-đức tân

in
rắc co ren trong.đức tân.jpg


Tên sản phẩm


Màu sắc


Rắc co ren trong INOX  PP-R 20 x 1/2"


Trắng, Xanh


Rắc co ren trong INOX  PP-R 25 x 3/4"


Trắng, Xanh


Rắc co ren trong INOX  PP-R 32 x 1"


Trắng, Xanh


Rắc co ren trong INOX  PP-R 40 x 1 1/4"


Trắng, Xanh

Logo Partners