qc_banner_ductan_999x250

BẢNG GIÁ DAPHA

in
634205314811093750_dapha_ngang.bmp

BẢNG GIÁ THAM KHẢO  BỒN INOX 

DAPHA ®
 
 

 

 

(áp dụng 2011) 

 
STT
 

CHỦNG LOẠI

BỒN ĐỨNG

BỒN NGANG

1

500

4.530.000 4.980.000

2

700

5.150.000 5.890.000

3

1.000

7.400.000 7.840.000

4

1.500

11.000.000 11.440.000

5

2.000 ĐKN

13.150.000 14.340.000

6

2.000 ĐKL

13.750.000 14.770.000

7

2.500

18.100.000 19.150.000
8

3.000

19.790.000 21.420.000
9

4.000

25.020.000 25.950.000
10

5.000

27.690.000 30.470.000
11

6.000

41.520.000 43.780.000
12

10.000

67.350.000 77.590.000

 


BẢO HÀNH 15 NĂM
 * Dung tích bồn có dung sai nên không thể sử dụng bồn chứa nước 

làm dụng cụ đo lường hoặc định lượng.
 

 
BẢNG GIÁ THAM KHẢO  BỒN INOX 

DAPHA ENPHA
 (áp dụng 26/4/2011) STT 

CHỦNG LOẠI

BỒN ĐỨNG

BỒN NGANG

1

500

3.020.000

3.290.000

2

700

3.660.000

3.940.000

3

1.000

4.770.000

5.110.000

4

1.500

7.240.000

7.660.000

5

2.000

9.680.000

10.090.000

6

2.50012.600.000

7

3.00013.910.000

8

4.00017.950.000

9

5.00022.040.000

10

6.00025.950.000

11

10.00045.180.000BẢO HÀNH 10 NĂM* Dung tích bồn có dung sai nên không thể sử dụng bồn chứa nước 

làm dụng cụ đo lường hoặc định lượng.
 

Logo Partners