qc_banner_ductan_999x250

BẢNG GIÁ SEN VÒI CAO CẤP ROSI

zkz1224754905.jpg

BẢNG GIÁ THAM KHẢO  sen vòi
 
 
 
 
 
ROSSI
 
 

 

 

(áp dụng từ ngày 01/07/2011 )
 
MẪU
SẢN PHẨM
KÝ HIỆU
GIÁ BÁN
 
SEN
R801-S
1.490.000
 
VÒI 2 CHÂN
R801-V2
1.460.000
  MẪU 1
VÒI 1 CHÂN
R801-V1
1.420.000
 
VÒI CHẬU
R801-C1
1.350.000
 
VÒI TƯỜNG
R801-C2
1.460.000
 
 
 
 

 

SEN

R802-S

1.590.000

 

VÒI 2 CHÂN

R802-V2

1.560.000

MẪU 2

VÒI 1 CHÂN
R802-V1
1.520.000

 

VÒI CHẬU

R802-C1

1.390.000

 

VÒI TƯỜNG

R802-C2

1.460.000

 

 

 

 

 

SEN

R803-S

1.690.000

 

VÒI 2 CHÂN

R803-V2

1.660.000

MẪU 3

VÒI 1 CHÂN

R803-V1

1.620.000

 

VÒI CHẬU

R803-C1

1.390.000

 

VÒI TƯỜNG

R803-C2

1.460.000

 

 

 

 

 

SEN

R804-S

1.460.000

MẪU 4

VÒI 2 CHÂN

R804-V2

1.420.000

 

VÒI 1 CHÂN

R804-V1

1.380.000
 

Logo Partners