qc_banner_ductan_999x250

II. TÍNH HIỆU QUẢ KINH TẾ:

20729425_1413827592004342_8863685912878963206_n.jpg


 

SO SÁNH TÍNH NĂNG GIỮA MÁY NƯỚC NÓNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
FORT POWER VÀ MÁY NƯỚC NÓNG ĐIỆN

 

 


HẠNG MỤC

MÁY NĂNG LƯỢNG

FORT POWER

MÁY ĐIỆN

1. Số người sử dụng 

4-5 (02 phòng tắm) 

4-5 (02 phòng tắm) 

2. Công suất sử dụng

50lít/người/ngày x 4 =200 lít

50lít/người/ngày x 4 =200 lít

3.Số phòng sử dụng

01 máy dùng cho nhiều phòng

01 máy/ 1 phòng

4. Nhiệt độ trung bình

650C 

650C

5.Chi phí sử dụng/tháng

Không

2,8 kw x 2 máy x1h x 1000đ x30 ngày =168.000 đ

6. Chi phí sử dụng/năm

Không 

168.000 x 12 tháng = 2.016.000 đ

7.Chi phí điện trong 15 năm 

Không 

30.240.000 đ

8. Rủi ro khi sử dụng 

Không 

Có nguy cơ giật điện, cháy nổ

9. Ảnh hưởng đến môi trường 

Không 

10. Bảo hành

5 năm

1 năm

11. Tuổi thọ của máy 

>15 năm

05 năm

12. Chi phí Đầu tư ban đầu

đầu 9.000.000/máy / 2 phòng 

2.000.000/máy x 2 phòng= 4.000.000

13. Chi phí đầu tư 10 năm kế tiếp

Không 

02 lần x 2 máy x 2.000.000= 8.000.000

14. Tổng chi phí trong 15 năm 

9 triệu 

42,24 triệu

15. Số tiền tiết kiệm trong 15 năm 

33,24 triệu

 

             Như vậy: Chỉ cần đầu tư 1 máy loại 200 lít cho hộ 4-5 người sử dụng, dùng cho 2 phòng tắm khác nhau .Sau 4 năm và 5 tháng sử dụng bạn đã hoàn toàn thu hồi vốn; và 10 năm 7 tháng sau đó sử dụng miễn phí. Tiết kiệm cho bạn một khoản chi phí sau thời gian sử dụng miễn phí là: 168.000 x 127 tháng = 21.336.000 (đồng).

Logo Partners