qc_banner_ductan_999x250

Tòa nhà Ruby Plaza (44 Lê Ngọc Hân – Hà Nội)

13_Ruby-Plaza_b.jpg

Tòa nhà Ruby Plaza (44 Lê Ngọc Hân – Hà Nội)Chủ đầu tư: Công ty Phát Triển Công 

Nghệ và Thương Mại TTD

Logo Partners