qc_banner_ductan_999x250

Công trình Golden West Lake

22_Golden-West-Lake_b.jpg

Công trình Golden West Lake 

(160C Hoàng Hoa Thám – HN)Chủ đầu tư
: Công ty Việt Hà Tung Sin

Logo Partners