qc_banner_ductan_999x250

Tổ hợp Trung Tâm Thương Mại Chung Cư MipexTower

26_Mipec-Tower_b.jpg

Tổ hợp Trung Tâm Thương Mại Chung Cư Mipex Tower

(229 Tây Sơn –HN)Chủ đầu tư
: Công ty Hóa Dầu Quân Đội

Logo Partners